Annuleren danskampen

De deelnemer is definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld, binnen de 14 dagen na aanmelding.

Annulering > 2 weken voor aanvang van het kamp, 70% terugbetaald
Annulering < 2 weken voor aanvang van het kamp, 50% terugbetaald
Annulering wegens ziekte, ongeval 70% terugbetaald, indien er een medisch attest voorgelegd kan worden.
Bij vroegtijdig verlaten van het kamp wegens ziekte, ongeval en dergelijke kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

De organisatie is verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van deelnemers en begeleiders.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of materiƫle schade aan kledij of persoonlijke bezittingen van de deelnemers

Bij annulering door de organisatie door overmacht wordt het volledige bedrag terugbetaald.