reglement

Onderstaand reglement geldt vanaf het eerste leerjaar! Enkele zaken zijn ook al van toepassing voor onze kleuters!

Vanaf de inschrijving is men verplicht zich te houden aan volgende regels en afspraken

Je lichaam is je instrument tijdens de balletles! Zorg dat je het goed verzorgt en dat je altijd in orde bent met je kleren, haren en juwelen. Anders werkt je instrument niet zoals het hoort en maak je het jezelf moeilijk!

• Respect voor jezelf, je groepsleden en de leerkracht.
• De minderjarige leerlingen dienen begeleid te worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde volwassene tot binnen het gebouw en met name tot de daartoe bestemde kleedkamer.
• Iedereen is op tijd aanwezig voor de les. Maximum 10 min. op voorhand in de kleedkamer want daar is geen toezicht
• Iedereen wordt op tijd afgehaald, ten laatste 15 minuten na de les.
• Wees stil en aandachtig tijdens de les.
• De inzet om bij te leren en te verbeteren is elke les aanwezig.
• Het uniform dient altijd juist en compleet te zijn (denk aan ondergoed, tailleband-sokjes-karakterspullen…)
• Het kapsel dient er elke les te zijn en te houden, gemaakt met het juiste materiaal.
• Geen juwelen.
• Lid zijn van Balletschool Nadja betekent alle lessen bijwonen. Bij kwetsuren die het dansen belemmeren, is het raadzaam de lessen passief bij te wonen. Leerlingen die door hun herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid de gunstige evolutie van de groep in het gedrang brengen, zullen de toegang tot de lessen ontzegd worden.

• Balletschool Nadja hoopt dat alle leerlingen en ouders aandacht hebben voor orde, stiptheid, respect en discipline. Leerlingen die regelmatig te laat komen, dotjes nog in de les moeten maken, onvoldoende reageren op opmerkingen/verbeteringen, storen niet alleen de voortgang van de les, maar ook hun medeleerlingen die zich wél willen inzetten.

• Natuurlijk blijft er begrip voor die omstandigheden waardoor je een keer iets vergeet of te laat komt, maar dan zouden wij het op prijs stellen dat de ouders ons hiervan even op de hoogte brengen.

• Deze discipline en stiptheid zullen zeer zeker ervoor zorgen dat iedereen volop kan genieten van de balletlessen en dat zal zorgen voor betere ballettechnieken en danskwaliteiten. En dat is het doel van onze balletschool: degelijke kwaliteit en goede ballettechnieken!